Pałac w Ojerzycach - Ojerzyce - Centrum Kultury Pałac w Ojerzycach - Ojerzyce - Centrum Kultury

Pałac w Ojerzycach – Ojerzyce

Pałac w Ojerzycach

Pałac, renesansowy, z 1885 roku. Murowana, podpiwniczona budowla została założona w XVIII stuleciu na planie prostokąta (skrzydło zachodnie) i uzupełniona w XIX wieku wyższym, wschodnim. Wysokimi szczytami charakteryzują się obydwa skrzydła, które nakryto dachami dwuspadowymi z lukarnami. Posiadają użytkowane dwupoziomowo poddasza. W środkowej części starszego, parterowego skrzydła zachodniego mieści się wejście główne, które jest poprzedzone schodami. Bogatym detalem architektonicznym w postaci boniowanych naroży i obramień okiennych ozdobiono elewacje pałacu. Boniowane pilastry podtrzymujące trójkątny tympanon flankują wejście główne. Wydatnymi gzymsami zostały ozdobione trójkątne szczyty, a wieńczą je metalowe sterczyny. Zachowała się część oryginalnego wystroju wewnątrz pałacu, jak posadzka i klatka schodowa zbudowana we wschodnim skrzydle. Przez wiele powojennych lat dawna rezydencja użytkowana przez Państwowe Gospodarstwo Rolne i inne instytucje, została gruntownie wyremontowana po 1993 roku i obecnie, zachowując dobry stan techniczny, pełnił funkcję hotelu.

GB The palace in Ojerzyce

The palace in Ojerzyce is a renaissance building from 1885. The brick building with a basement was built in the 18th century on a rectangular plan (west wing) and it was completed with the southern, higher wing of the building in the 19th century. Both of the wings have high gables which were covered with gable roofs with dormers. They have two-level lofts. The main entrance, which is preceded by stairs, is situated in the middle part of the west, ground-floor, older wing. The elevation of the palace was decorated with rusticated quoins and ornate window frames. Rusticated pilasters, which shore up triangular tympanum, flank the main entrance.

Triangular gables were decorated with prominent cornices and metal pinnacles. Some parts of the original interior design of the palace have survived: the floor and the stairway built in the eastern wing. For many post-war years, the residence was used by the State Collective Farm and other institutions. It was thoroughly renovated after 1993 and, being in a good technical condition, it has become a hotel.

DE   Schloss in Ojerzyce (Oggerschütz)

Renaissance-Schloss, gebaut im Jahre 1885, mit einem Keller. Ursprünglich im rechteckigen Grundriss gebaut (Westflügel), dann um den höheren Ostflügel erweitert. Beide Flügel haben einen hohen Giebel und ein Satteldach mit Zwerchhäusern. Beide Unterdächer werden bis heute benutzt. In dem zentralen Teil des Westflügels befindet sich der Haupteingang mit einer Treppe. Die Fassade ist mit Fensterrahmen und Bossenwerkecken verziert. Bossenwerkpilaster vor dem Eingang tragen ein dreieckiges Tympanon. Die dreieckigen Giebel sind mit vorstehenden Gesimsen mit Metallfialen verziert. Ein Teil der ursprünglichen Ausstattung des Palastes ist bis heute erhalten geblieben, z.B. Fußboden und Treppen im Ostflügel. In den Nachkriegsjahren wurde das Schloss u.a. durch den Staatlichen Landwirtschaftsbetrieb und andere Behörden benutzt. Nach 1993 wurde es renoviert und heute beherbergt es ein Hotel.

 

Skip to content