Pałac Biały Dwór - Szczaniec - Centrum Kultury Pałac Biały Dwór - Szczaniec - Centrum Kultury

Pałac Biały Dwór – Szczaniec

 

W 1436 roku Rafał Szczaniecki wzniósł zamek tzw. „biały dwór”, który odgrywał rolę twierdzy granicznej. Został zburzony przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej w 1637 roku.

Na jego miejscu powstał w 1853 roku obecny pałac dalej rozbudowany w 1920 r. Tak powstała rezydencja neostylowa w kształcie litery L pokryta dachem dwuspadowym.

Park, przylegający do pałacu z licznymi okazami roślin i zabytkami przyrody.

Świątynia muz, mieści się na tyłach pałacu na terenie parku. Powstała w drugiej połowie XIX wieku. Stanowiła element podlegający pałacowi w jasnym celu gdyż odbywały się tam cotygodniowe koncerty muzyczne. Zabytek ten był miejscem życia kulturalnego mieszkańców pałacu i ich gości

GB The White Mansion palace – Szczaniec

The castle was built by Rafał Szczaniecki in 1436. „White Mansion” played the role of the border fortress. In 1637 it was destroyed by the Swedes during the Thirty Years War. In 1853 the present palace was built, which was expanded in 1920. In this way, the L-shaped neo-style residence covered with a gable roof was created. In the nearby park there are a lot of plants and natural monuments. The temple of muses is located in the park behind the palace. It was built in the second half of the 19th century. The weekly concerts took place in the temple.

This monument was the place of cultural life for the residents of the palace and their guests.

DE   Schloss „Weißer Hof“ in Szczaniec (Stentsch)

Im Jahre 1436 hat Rafał Szczaniecki das Schloss „Weißer Hof” errichten lassem, das als eine Grenzburg zu betrachten war. Im Dreißigjährigen Krieg, und zwar im Jahre 1637, wurde es von Schweden zerstört.

An derselben Stelle wurde 1853 das heutige Schloss gebaut, im Jahre 1920 umgebaut bzw. erweitert. So entstand das heutige Gebäude, in einem L-förmigen Grundriss und mit einem Satteldach. Im umgebenden Park wachsen mehrere Pflanzenarten, darunter auch Naturdenkmäler.

Skip to content