Kościół p.w. św. Stanisława - Koźminek - Centrum Kultury Kościół p.w. św. Stanisława - Koźminek - Centrum Kultury

Kościół p.w. św. Stanisława – Koźminek

Kościół p.w. św. Stanisława w Koźminku

Wybudowano go w 1925 roku w miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła w końcu XIX wieku. Jest to budowla jednonawowa, salowa, z trójbocznym prezbiterium i wieżą od zachodu. Na szczególną uwagę zasługuje wnętrze: ołtarz główny z XX wieku z figurkami w stylu barokowym, drewniana chrzcielnica, drewniana ambona oraz organy.

 

St. Stanislaus Church in Koźminek

It was built in 1925 on the place of a wooden temple, which burned down in the late 19th century. It is a single-nave building, with a three-sided presbytery and a tower from the west. Inside the church there are many elements, which are worthy of attention: the main altar from the twentieth century with figurines in the Baroque style, a wooden baptismal font, a wooden pulpit and organs.