Kościół p.w. św. Stanisława - Koźminek - Centrum Kultury Kościół p.w. św. Stanisława - Koźminek - Centrum Kultury

Kościół p.w. św. Stanisława – Koźminek

Kościół p.w. św. Stanisława w Koźminku

Wybudowano go w 1925 roku w miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła w końcu XIX wieku. Jest to budowla jednonawowa, salowa, z trójbocznym prezbiterium i wieżą od zachodu. Na szczególną uwagę zasługuje wnętrze: ołtarz główny z XX wieku z figurkami w stylu barokowym, drewniana chrzcielnica, drewniana ambona oraz organy.

GB St. Stanislaus Church in Koźminek

It was built in 1925 on the place of a wooden temple, which burned down in the late 19th century. It is a single-nave building, with a three-sided presbytery and a tower from the west. Inside the church there are many elements, which are worthy of attention: the main altar from the twentieth century with figurines in the Baroque style, a wooden baptismal font, a wooden pulpit and organs.

DE Stanislaus-Kirche in Koźminek (Koschmin)

Die Kirche wurde 1925 erbaut, anstelle der früheren Holzkirche, die Ende des 19. Jh. verbrannt ist. Sie ist eine Einschiffskirche und hat ein dreiseitiges Presbyterium und einen Turm an der Westfassade. Besonders interessant ist die innere Ausstattung: Hauptaltar aus dem 20. Jh. mit Barockfigürchen, Holztaufbecken, Holzkanzel und Orgel.

 

Skip to content