Kościół filialny pw. Chrystusa Króla - Dąbrówka Mała - Centrum Kultury Kościół filialny pw. Chrystusa Króla - Dąbrówka Mała - Centrum Kultury

Kościół filialny pw. Chrystusa Króla – Dąbrówka Mała

Kościół filialny pw. Chrystusa Króla.

Jest to budowla neogotycka, murowana, wzniesiona z cegły w 1870 roku. Budynek jednonawowy na planie prostokąta z pięcioboczną absydą od wschodu i wieżą na planie kwadratu usadowioną w północno-wschodnim narożniku. Wieżę składającą się z trzech kondygnacji przykrywa dach zwieńczony latarnią. Wejście główne zwieńcza wielouskokowy portal.

GB The filial church of Christ the King – Dąbrówka Mała

It is a neo-Gothic building, made of bricks, built in 1870. The building has a rectangular plan with a pentagonal apse from the east side and a tower on a square plan, located in the north-east corner.The tower has three floors and it is covered with a roof topped with a lantern. Above the main entrance there is a pointed portal.

DE Christus-König-Filialkirche in Dąbrówka Mała (Klein Dammer)

Es ist ein neogotisches Ziegelgebäude, errichtet im Jahre 1870. Es ist eine Einschiffskirche, im quadratischen Grundriss, mit einer pentagonalen Apsis im Ostteil und einem Quadratturm in der Ostnord-Ecke. Der Turm hat drei Stockwerke und eine Laterne an der Spitze. Den Eingang bekrönt ein Stufenportal.

 

Skip to content